INTERNATIONAL CONFERENCE

ZASTOSOWANIE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 
W SYSTEMACH MOBILNOŚCI
ORAZ 
W ŁAŃCUCHACH DOSTAW

27 września 2019

WARSZAWA

PROGRAM

Wystąpienia i panele dyskusyjne konferencji podporządkowane są merytorycznie tematowi sztucznej inteligencji,

której rozwiązania coraz częściej stosowane są w praktyce.

Odzwierciedla to zakres rozwoju technologii cyfrowych oraz tempo wdrażania najnowszych osiągnięć.

 

Dyskusje będą prowadzone w ramach sesji tematycznych:

Sesja plenarna

Zastosowanie sztucznej inteligencji w systemach mobilności oraz łańcuchach dostaw

Sesja tematyczna i posterowa

Rozwój systemów transportowych

W programie Euro-Trans 2019 m.in.

Co wiemy o sztucznej inteligencji (artificial intelligence)?

Wyniki prac nad rozwojem i wdrożeniem rozwiązań określanych mianem sztucznej inteligencji.

Wdrożenia rozwiązań sztucznej inteligencji w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych
i usługowych, w tym w branży TSL.

Zwiększanie zdolności do konkurowania na rynku globalnym.

Futurologia.

Przyszłość jest ciekawsza niż teraźniejszość.

Ewolucja inteligencji naturalnej. Inteligencja sztuczna a inteligencja naturalna.

Jakie procesy towarzyszyły wykształcaniu się inteligencji naturalnej – jakie daje nam możliwości, jakie ograniczenia.

Relacje między człowiekiem a otoczeniem. Otoczenie, w którym funkcjonujemy, zmieniło się.

Obejmuje już nie tylko inne osoby, ale także roboty i boty dysponujące zdolnością do komunikowania się
i współpracy z człowiekiem.

Lęki i napięcia a sztuczna inteligencja.

Jakie kroki powinni podjąć pracodawcy i pracownicy, aby eliminować lęki i napięcia indywidualne oraz społeczne związane z upowszechnianiem rozwiązań sztucznej inteligencji w biznesie oraz w sferze publicznej?

Zaawansowanie prac nad sztuczną inteligencją w Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo i efektywność zastosowania współczesnych rozwiązań w transporcie i logistyce.

Postęp techniczno-technologiczny w tym współczesne wykorzystanie informatyki jak i sztucznej inteligencji w transporcie i logistyce stwarzało i współcześnie stwarza zarówno szanse jak i zagrożenia. Czy jesteśmy gotowi na te wyzwania?

Debata

Wyzwania zmieniającego się świata i technologii: przyszłość badań interdyscyplinarnych.

Patronaty

Komitet Naukowo-Programowy

 

prof. Wojciech Paprocki,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – przewodniczący

 

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

prof. dr hab. Bogusław Liberadzki,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

prof. dr hab. Juliusz Engelhardt,

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

prof. dr hab. Elżbieta Załoga,

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

prof. dr hab. Piotr Niedzielski,

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

prof. dr hab. Józef Perenc,

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Wojciech Downar, prof. US,

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Tomasz Kwarciński, prof. US,

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

dr hab. Michał Pluciński, prof. US,

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Komitet Organizacyjny

 

dr Michał Wolański - Przewodniczący

 

dr Jakub Zawieska

mgr Paulina Latosek

dr Agnieszka Gozdek

dr Zuzanna Kłos-Adamkiewicz

dr Elżbieta Szaruga

mgr Sylwia Kowalska

ORGANIZATORZY KONFERENCJI